Bezpečnost potravin

Nitrosaminy v potravinách – úřad EFSA hodnotil zdravotní riziko

Vydáno: 29. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách. Závěrem hodnocení je, že vystavení evropských spotřebitelů nitrosaminům, sloučeninám, které mohou vznikat v potravinách při jejich přípravě a zpracování, vyvolává zdravotní obavy.

Nitrosaminy jsou reakčními produkty nitrosačních činidel (např. dusitany, oxidy dusíku nebo sekundární aminy) a mohou se tvořit v různých potravinách za podmínek zpracování v přítomnosti těchto reaktantů. Nitrosaminy byly zjištěny např. v uzených masných výrobcích, zpracovaných rybách, pivu a jiných alkoholických a nealkoholických nápojích, sýrech, sójové omáčce, olejích, zpracované zelenině a lidském mléce. Vznikají také tepelným zpracováním a jejich obsah v potravinách se tepelným zpracováním zvyšuje, přičemž relativně vysoké obsahy jsou pozorovány v masných a rybích výrobcích. Jedná se o látky s genotoxickými a karcinogenními vlastnostmi.

Úřad EFSA hodnotil ve vědeckém stanovisku toxicitu nitrosaminů pro zvířata a člověka, odhadl dietární expozici obyvatelstva Evropské unie (EU) nitrosaminům a posoudil rizika pro lidské zdraví obyvatelstva EU v důsledku odhadované expozice z potravy. Z hlediska výskytu nitrosaminů (ve významném množství) v potravinách se EFSA v rámci hodnocení zaměřil na 10 karcinogenních nitrosaminů vyskytujících se v potravinách.

Nejdůležitější skupinou potravin, která přispívá k expozici nitrosaminům, je maso a masné výrobky. Z hodnocení vyplývá, že expozice evropských spotřebitelů deseti genotoxickým a karcinogenním nitrosaminům v potravinách vyvolává obavy o zdraví u všech věkových skupin.

Stanovisko úřadu EFSA bude sdíleno s Evropskou komisí, která s členskými státy EU projedná, jaká opatření v rámci řízení rizika jsou zapotřebí.


Vědecké stanovisko úřadu EFSA:

Zdroj: EFSA