Bezpečnost potravin

Nitrofurany ve vepřovém a drůbežím mase. Informace pro spotřebitele v otázkách a odpovědích

Vydáno: 18. 3. 2003
Autor:

Jsou uvedeny základní informace o nitrofuranech a současných možnostech jejich stanovení. Do výzkumného projektu Evropské komise zaměřeného na vypracování metod stanovení a monitorování nitrofuranů v mase je zapojena také Česká republika.

V souvislosti s výskytem nitrofuranů u drůbeže z Portugalska, byla pro spotřebitele zpracována tato informace.

1. Co jsou nitrofuranové léky?
Nitrofuranové léky představují skupinu antibiotických preparátů, které se široce používaly k léčbě a prevenci nemocí u zvířat. Nitrofurany se používaly zejména u zvířat, která se chovala intenzivně vstoje, tj. zvláště u prasat a drůbeže.

2. Proč byly nitrofuranové léky v EU zakázány?
V EU byly nitrofuranové léky zakázány používat při chovu zvířat pro potravinářské účely, neboť existuje obava z toxicity těchto léků a jejich metabolitů.

3. Jak se sleduje dodržování tohoto zákazu?
Zákaz používání nitrofuranů znamená, že všechny členské státy EU musí testovat potraviny živočišného původu na přítomnost reziduí těchto léků.

4. Mohou kontrolní laboratoře v EU detektovat rezidua nitrofuranů?
Ano. Téměř všechny kontrolní laboratoře mají testy, které jim umožňují detektovat rezidua výchozích (parent) léků. Tyto testy lze provádět na chemikáliích v laboratořích, ale nefungují pro rezidua léků v mase.

5. Je snadné detektovat rezidua výchozích léků?
Ne. Jde o problém. Rezidua těchto léků jsou vysoce nestabilní. To vede k tomu, že je zcela nemožné detektovat je v mase zvířat, kterým byly léky nelegálně aplikovány.

6. Znamená to, že žádná rezidua = žádný problém?
Ne. Pokud byl zvířeti aplikován nitrofuran, nelze zjistit nic nebo jen málo z výchozího léku. Tyto léky se však značně metabolizují a vznikají rezidua vázaná ke tkáni, která nelze detektovat metodami používanými v kontrolních laboratořích.

7. Existuje nějaký důkaz, že metabolity vázané na tkáň jsou škodlivé?
Ano. Pokud je maso, které obsahuje na tkáň vázaná rezidua furazolidonu (jednoho ze zakázaných nitrofuranů) vystaveno účinkům mírně kyselého prostředí (jaké se nachází např. v žaludku), dochází k uvolňování chemické látky označené jako AOZ. Předpokládá se, že se AOZ může metabolizovat na známou chemikálii způsobující rakovinu.

8. Dokáží kontrolní laboratoře EU detektovat rezidua nitrofuranů vázaná na tkáň?
Ne. To je další problém. Velmi málo laboratoří dokáže testovat rezidua vázaného nitrofuranu. Ty laboratoře, které mají testy pro vázaná rezidua, mohou testovat pouze rezidua jednoho léku (furazolidonu) vázaná na tkáň.

9. Jsou nitrofuranové léky povoleny používat v produkci suroviny pro potravinářské účely i jinde?
Ano. Nitrofuranové léky lze používat v některých zemích mimo EU (uvádějí se jako třetí země), které exportují maso do EU.

10. Existuje nějaký důkaz, že se tyto léky v EU zneužívají?
Vzhledem k tomu, že neexistují dobré testy, je těžké na tuto otázku odpovědět. Existuje však určitý spolehlivý důkaz o tom, že se tyto léky stále ještě nelegálně používají.

11. Jak se mohou tyto léky v EU zneužívat?
Jsou účinné, levné a lze je obtížně detektovat.

12. Jaké druhy testů jsou potřebné?
Kontrolní laboratoře potřebují skríningové testy a referenční metody pro rezidua nitrofuranů vázaných na tkáň.

13. Co je skríningový test?
Skríningový test je rychlý, levný test, který dělí vzorky na ty, které jsou “s určitostí negativní” a ty, které mohou být pozitivní.

14. Co je referenční metoda?
Referenční metoda potvrdí, zda je či není určitý lék ve vzorku přítomen. Je obvykle mnohem dražší než skríningový test a obvykle není tak rychlá.

15. Proč jsou zapotřebí oba typy testů?
Výsledek skríningového testu nelze použít k soudnímu stíhání zemědělce, který zneužívá nitrofuran. Skríningové testy mohou mít “falešně pozitivní” výsledky. Referenční metody jsou vypracovány tak, že počet případů falešně pozitivních vzorků je extrémně nízký. Výsledky referenční metody lze použít při soudním jednání.

16. Jaké druhy testů chce vytvořit FoodBRAND?
FoodBRAND je název výzkumného projektu Evropské komise. Cílem FoodBRAND je vyvinout dva odlišné typy skríningového testu a jednu referenční metodu pro tyto léky.

17. Budou testy vyvinuté FoodBRAND dávat spolehlivé výsledky?
Musí dávat spolehlivé výsledky, jinak by nebyly užitečné. Všechny testy vyvinuté FoodBRAND budou přísně testovány, aby se získala jistota, že splňují  standardy stanovené EU.

18. Kdo požaduje tyto testy?
Síť referenčních laboratoří Společenství a národních referenčních laboratoří je pověřena v EU testovat potraviny živočišného původu na přítomnost reziduí veterinárních léků. Uvedené laboratoře chtějí a potřebují tyto testy. Jakmile se tyto testy začnou v EU používat, odradí to možné zneuživatele těchto léků. To povede k vyšší bezpečnosti produkovaného masa.

19. Co udělá FoodBRAND pro spotřebitele?
FoodBRAND zřizuje spotřebitelské forum, aby se zajistilo, že spotřebitelské organizace v celé EU budou mít k dispozici aktuální informace o pokroku, kterého se v této oblasti dosáhlo a aby se zajistila diskuse oběma směry s projektovým týmem.

20. Konzumuji potraviny obsahující rezidua vázaného nitrofuranu?
Cílem FoodBRAND je odpovědět na tuto otázku, a to zmapováním vepřového masa, které je na pultech maloobchodních jednotek v EU. S výsledky bude seznámena veřejnost.

21. Kdo toto všechno platí?
Výzkumné projekty EU jsou společně financovány Evropskou komisí a laboratořemi, které se na projektu podílejí.

22. Kdo tuto práci provádí?
FoodBRAND má partnery ve Velké Británii, Irsku, Nizozemí, Belgii, Německu, Maďarsku a České republice. Kontaktní osobou za ČR je Dr. Milan Franěk, Výzkumný ústav veterinární, Brno, e-mail: franek@vri.cz. Úplný seznam pracovníků, kteří spolupracují na projektu.

23. Máte nějakou otázku, která zde nebyla zodpovězena?
Pokud ano, obraťte se na Dr. Glenn Kennedyho, koordinátora projektu, e-mail: glenn.kennedy@dardni.gov.uk.

www.afsni.ac.uk

Pozn.: Další informace o nitrofuranových lécích jsou k dispozici na internetové adrese: nitrofurany I a nitrofurany II.