Bezpečnost potravin

Nitrofurany v portugalské drůbeži

Vydáno: 17. 3. 2003
Autor:

Kontrolní orgány ve Velké Británii vydaly 4. března 2003 varování před konzumací drůbeže z Portugalska. Portugalská strana přiznala výskyt reziduí nitrofuranů u drůbeže ze 43 farem. Pokles spotřeby drůbežího masa v Portugalsku o 70 %.

Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (Food Standards Agency) vydal 4. března tiskovou zprávu, ve které varuje před konzumací drůbežího masa z Portugalska, neboť se potvrdilo, že může obsahovat nitrofurany. Vzhledem k tomu, že existuje obava ze zvýšeného rizika rakoviny v důsledku dlouhodobé konzumace nitrofuranů, je použití těchto antimikrobiálních látek v živočišných krmivech v EU zakázáno. Dovozcům a prodejcům ve Velké Británii se radí neprodávat portugalskou drůbež bez ověření, že neobsahuje rezidua nitrofuranů.
Úřad uvádí, že zdravotní riziko z těchto výrobků je nízké a že drůbež z Portugalska představuje jen malou část drůbeže importované do Velké Británie (178 tun v r. 2002).

Portugalské kontrolní úřady zjistily stopy nitrofuranů u drůběže ze 43 drůbežích farem. Rozsah problému a příčina kontaminace nebyly dosud potvrzeny.
Dne 10. března 2003 se sešel stálý výbor EU pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, aby se zabýval bezpečností portugalské drůbeže. 18 tisíc kusů na farmách, které byly potvrzeny jako pozitivní na nitrofurany, bylo zlikvidováno. Uvádí se však, že na 43 farmách, kde bylo použito krmivo s obsahem nitrofuranů, bylo původně 1,2 milionů kusů drůbeže. Průběžně se provádí další testování.
Podle vyjádření jednoho z producentů drůbeže pozitivně testované na rezidua nitrofuranů je příčinou kontaminace složka živočišného krmiva importovaná ze Španělska. V Portugalsku klesla spotřeba drůbeže v prvním březnovém týdnu o 70 %.

www.foodstandards.gov.uk