Bezpečnost potravin

Nitrofen nutí ke změně německé legislativy

Vydáno: 15. 6. 2002
Autor:

očekávaná změna zákona o potravinách, ohlašování nebezpečí

Spolková vláda SRN se chystá v důsledku skandálu s nitrofenem změnit zákon o potravinách (LMBG) ve smyslu zavedení ohlašovací povinnosti pro podniky. Formulace nové úpravy se odvolává na čl. 19 odst. 3 nového rámcového nařízení ES č. 178/2002 z 28. ledna 2002, i když toto ustanovení vstoupí povinně v platnost až v r. 2005. Podle tohoto ustanovení má podnik, pokud zjistí důvod ke stažení zboží, neprodleně ohlásit, že výrobek jím uvedený do oběhu může poškodit zdraví. Ohlasy z potravinářských podniků na tuto novou povinnost jsou příznivé, důležitá však bude praktická proveditelnost.
Lebensm. Ztg., 2002, č. 23, s. 30