Bezpečnost potravin

Nezávadnost a kvalita materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami

Vydáno: 5. 2. 2002
Autor:

výzkumný projekt EU, monitorování migrace z obalů do potravin jako součást správné výrobní praxe

Při testování obalových materiálů se sleduje migrace uvolňovaných látek do určitých, předem stanovených potravin. To však není z řady důvodů praktické, neboť výrobce obalového materiálu nezveřejňuje detailní informace o jeho složení, migrovat z obalového materiálu mohou různé látky (monomery, aditiva, degradační produkty aj.), nemusí být vždy k dispozici vhodná metoda na stanovení migrantů v potravinách aj.
Evropský výzkumný projekt (EU AIR Research Programme CT94-1025) se zaměřil na to, aby kontrola migrace látek z obalových materiálů do potravin byla začleněna do dobré výrobní praxe a do rutinní praxe kontrolních laboratoří. Výzkumná práce byla rozdělena do dvou částí, přičemž první část se věnovala ověřování různých analytických metod, které by šly zavést do správné výrobní praxe pro testování migrace látek z obalů do potravin. Druhá část se věnuje návodům.
Food Additives and Contaminants, 19, 2002, č. 2, s. 184–201