Bezpečnost potravin

Nevyhovující veterinární kontrola v Británii

Vydáno: 4. 9. 2005
Autor:

Potravinový a veterinární úřad EU zjistil nedostatky v kontrole reziduí ve Spojeném království a kritizoval předběžné ohlašování inspekcí, které snižuje jejich efekt.

Inspektoři Potravinového a veterinárního úřadu (FVO), který je dozorovým orgánem Komise EU, zjistili, že jsou nedostatečně kontrolována rezidua veterinárních prostředků ve Spojeném království. Nejsou stanovovány boldenon a stanozolol, ani rtuť v rybách, ani tylosin nebo kumafos v medu. Inspektoři také kritizovali, že jejich návštěva je předem ohlášená, takže např. farmáři mohou provést některá okamžitá opatření.

V drůbeži a kuřatech byla zjištěna rezidua lasalocidu a nicarbazinu, takže byla přijata opatření k eliminaci zdroje kontaminace.

Po zjištění semikarbazidu v ledvinách ovcí se v následné návštěvě příslušné farmy nepodařilo odhalit jeho zdroj.

Značné nedostatky v práci kontrolních laboratoří byly zjištěny v Severním Irsku.

 

Další informace najdete na stránkách DG SANCO.

 

EU Food Law, 2005, č. 221, s. 6