Bezpečnost potravin

Nevyhovující kontrola potravin v Řecku

Vydáno: 22. 10. 2005
Autor:

Inspektoři EU zjistili nedostatečný počet pracovníků a nedostatečné vybavení laboratoří, nedostatky v plánu kontrol a další nedostatky při kontrole reziduí a kontaminantů u zvířat a v živočišných produktech.

Ze zprávy Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) vyplývá, že v Řecku se neprovádí dostatečná kontrola reziduí a kontaminantů u zvířat a v živočišných produktech. Inspektoři EU zjistili, nedostačující počet pracovníků kontroly, nevyhovující zařízení a nepoužívání nejnovějších metod, které umožňují zjistit problematické látky. Také nedošlo na nápravu nedostatků zjištených při předcházející inspekci.

Dokonce bylo zjištěno porušení pravidel ohledně antibiotik; pro jejich vyšetřování neexistují pravidla.

Mezery byly zjištěny i v plánu kontrol. Např. v r. 2004 nebyl testován žádný vzorek medu, přestože rezidua nitrofuranu byla problémem v celé Evropě a v třetích zemích. V r. 2005 bylo testováno jen 10 vzorků medu.

Také byly zjištěny velké časové prodlevy mezi odběrem vzorků a potrvzenými výsledky testů.

EU Food Law, 2005, č. 228, s. 13