Bezpečnost potravin

Neurotoxin v doplňcích stravy

Vydáno: 28. 10. 2009
Autor:

Ve třech z 39 testovaných doplňků stravy byl zjištěn anatoxin A pocházející z kyanobakterií, především rodu Spirulina.

V potravinách  a krmivech nacházejí jako zdroj živin uplatnění cyanobakterie (sinice), někdy označované jako “modré řasy”. Kvůli zdravotnímu přínosu je častou složkou doplňků stravy sinice spirulina (především Arthrospira platensis a Arthrospira maxima).
Kyanobakterie se však podílejí i na vytváření tzv. „vodního květu“, což je neřízené pomnožování kyanobakterií  ve slaných i sladkých povrchových vodách. Vzhledem k tomu, že jsou shopny vylučovat toxiny, záleží na  zdrojích jejich výživy a na následujícím řetězci, zda mohou znamenat nebezpečí pro lidi. Koupající osoby mohou být postiženy kontaktem kůží. Potraviny mohou být intoxikovány, pokud kyanobakterie jsou určitou součástí potravinového řetězce.
Při analýzách doplňků stravy prováděných španělskými a portugalskými výzkumníky byl ve třech z  39 přípravků zjištěn jeden z toxinů, které přicházejí v úvahu, a sice alkaloid anatoxin A. Množství zjištěné pomocí HPLC s fluorescenční detekcí bylo 2,5 – 33 μg/g.Tato skutečnost ukazuje na nutnost důkladné kontroly doplňků stravy.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 9, s. 576

Předcházející informace:
Hepatotoxické mikrocystiny v doplňcích stravy na bázi modrozelené řasy Spirulina

Spirulina společnosti Cyanotech neobsahuje neurotoxin