Bezpečnost potravin

Nepovolený hormon MPA v potravinách?

Vydáno: 31. 7. 2002
Autor:

růstový hormon MPA v zemích EU, v ČR MPA nepovolen pro výrobu potravin, prověřování dovozu podezřelých potravin

V souvislosti se zjištěním Stálé komise pro potravní řetězce a zdraví zvířat EU (The Standing Committee for the Food Chain and Animal Health), které se týká nálezu nepovoleného růstového hormonu MPA v některých potravinách vyráběných v zemích EU, Česká zemědělská a potravinářská inspekce sděluje, že by se takové potraviny na českém trhu neměly podle platné legislativy vyskytovat. Růstový hormon MPA (medroxyprogesteron acetát) nepatří mezi ty látky, které by současná česká legislativa povolovala pro výrobu potravin. Pokud by kterýkoli výrobce hodlal látku MPA při výrobě nebo distribuci potravin použít, musel by požádat o souhlas Ministerstvo zdravotnictví. Bez platného souhlasného stanoviska MZd ČR není možné legálně takové potraviny uvádět do oběhu. Česká zemědělská a potravinářská inspekce nemá žádné informace o tom, že by takovéto souhlasné stanovisko bylo vydáno a v současné době prověřuje, zda podezřelé potraviny nemohly být dovezeny také do České republiky.
www.mobchod.cz