Bezpečnost potravin

Nepovolená barviva v potravinách v EU

Vydáno: 15. 9. 2005
Autor:

Vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k toxikologii barviv nepovolených v EU přidávat do potravin, která se však mohou do EU dostat prostřednictvím importovaných potravin.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-AFC) posuzoval toxikologické údaje řady barviv ilegálně přítomných v potravinách v EU a identifikoval barviva, která, na základě složení, představují obavu z hlediska genotoxických a karcinogenních vlastností.

Panel měl k dispozici dvě samostatné zprávy, které pro Panel vyhotovil Dr. Paul G. Brantom (Brantom Risk Assessment, Crawley, Velká Británie), a to:

 

* Přehled toxikologie řady barviv ilegálně přítomných v potravinách v EU

* Přehled některých dalších barviv, která se v současné době používají k nepotravinářským účelům

 

 První zpráva byla založena na průzkumu publikovaných prací a jiných dokumentů na internetu a v databázích knihoven s cílem získat všechny dostupné toxikologické informace o sedmi barvivech, jejichž přítomnost byla zjištěna v potravinách v EU (v rámci notifikací systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva, RASFF). Jsou to: Sudan I–Sudan IV, Para Red, Rhodamine B a Orange II (příloha 1 vyjádření EFSA).
Druhá rozsáhlejší zpráva se zabývá postupy identifikace a vytváří seznam dalších potenciálně genotoxických/karcinogenních barviv z hlediska vztahů mezi složením a aktivitou. Uvedená zpráva je založena na Monografiích Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC), publikací Národního toxikologického programu v USA (US National Toxicology Program, NTP) a jiných relevantních zdrojích.

 

Na základě průzkumu literatury byla identifikována v potravinách mimo EU (v EU jejich použití není povoleno) tři barviva: Auramine, Congo Red a Butter Yellow, která se objevují na seznamu karcinogenů (tabulka 1), a jsou tak předmětem největších obav.

V tabulce 2 jsou uvedena barviva, která by mohla potenciálně kontaminovat potraviny importované do EU.

Tabulka 3 uvádí další barviva, která byla již dříve stažena z používání v potravinách. Řada barviv uvedených v tabulce 3 jsou také známé karcinogeny (Ponceau MX, Ponceau 3R, Oil Orange SS).

 

Zpráva EFSA (71 stran) je k dispozici v příloze.

Příloha : Vyjádření EFSA k toxikologii barviv v potravinách[pdf ; 368123 bytů]

 

EFSA