Bezpečnost potravin

Německo: pomoc zemědělcům poškozeným povodněmi

Vydáno: 27. 8. 2002
Autor:

opatření na podporu poškozených zemědělců v Německu, zlevněné úvěry, úprava intervenčních regulací EU

Ministryně zemědělství SRN Renata Künastová ujistila zemědělce, kteří utrpěli těžké ztráty způsobené nedávnými povodněmi a krupobitím, že dostanou od státu finanční pomoc a že ministerstvo je v rámci svých možností podpoří. Situace zemědělců v některých regionech Spolkové republiky Německo je kritická.
Evropská komise jako mimořádnou pomoc v nouzi uvolnila ve zvláště postižených regionech plochy odstavené z produkce (set-aside) pro využití ke krmným účelům. Avšak odpovědnost za pomoc při překlenutí nedostatku peněz mají mít především spolkové země. Některé z nich už zemědělcům nabídly finanční podporu. Kromě toho spolkové ministerstvo zemědělství požádalo Zemědělskou banku důchodového zabezpečení (Landwirtschaftliche Rentenbank), aby rozšířila zvýhodněná opatření na nejvíce postižené zemědělské podniky. Ministryně uvedla, že už projednává s Komisí EU další podpůrná opatření, která jsou možná v rámci existujících regulací – například by mohla být přehodnocena některá intervenční opatření. Současně upozornila, že to nebude jednoduché.
Podle představitele Svazu německých zemědělců Gerda Sonnleitnera reagovali ministři financí v některých spolkových zemích rychle na potřeby zemědělců a rozhodli, že pro postižené podniky budou zmírněny daně. Kromě toho Landwirtschaftliche Rentenbank ve Frankfurtu poskytuje mimořádné zlevněné úvěry. Nabídla půjčky za speciálních podmínek při nominální úrokové míře 4,4 %, což je podstatně levnější úvěr než úroková míra 10–12 % při přečerpání prostředků z žirových účtů. Kromě financování investic nahrazujících základní zařízení poškozené povodněmi je možné využívat tyto půjčky také na nákup výrobních prostředků a předmětů krátkodobé potřeby. Splatnost těchto půjček trvá čtyři roky s možností jednoletého odkladu splátky. Uvedené půjčky se sníženým úrokem jsou k dispozici pro všechny postižené zemědělce až do maximální úrovně 500 000 EUR na jeden podnik.
G. Sonnleitner také požádal zemědělského komisaře EU Franze Fischlera, aby byla zmírněna a upravena intervenční kritéria platná pro letošní sklizeň. Kritérium procenta vlhkosti v zrnu by mělo být zvýšeno z nařízených 14,5 % na 15 %. Standard kvality žita a pšenice, tzv. Hagbergovo číslo, by měl být rovněž redukován. Sonnleitner také očekává, že Komise EU na konci letošního roku zvýhodní poškozené podniky při platbách z orné půdy (Arable Area Payments).
Agra Europe, 2002, č. 2016, s. N/2 (Jav)