Bezpečnost potravin

Německá směrnice pro sledovatelnost GMO

Vydáno: 9. 9. 2005
Autor:

Německé potravinářské podniky ve spolupráci s koordinační centrálou GS1-Germany zpracovaly návod na provádění sledovatelnosti GMO.

Potravinářské podniky v Německu vytvořily pod vedením GS1-Germany

(dříve CCG Koordinační centrála, která byla spoluzakládajícím členem mezinárodní organizace EAN) dokument, který byl zveřejněn jako praktický návod k technickému zajišťování sledovatelnosti geneticky modifikovaných organizmů (GMO).

Od dubna 2004 nabylo účinnosti nařízení 1830/2003/ES, které rozpracovává požadavek vycházející z rámcového nařízení 178/2002/ES, podle něhož musí být možnost sledovat použití každého GMO nebo z něho vyrobeného produktu v celém dodavatelském řetězci. Všude, kde je GMO nebo produkt z něho vyráběn nebo se s ním zachází, musí být po dobu 5 let uchovávána dokumentace ohledně následujících stupňů použití. Je proto třeba, aby podniky zavedly vlastní systémy a standardizované postupy pro sledování jak tradičních potravin, tak i potravin s GMO.

Nově vytvořená praktická směrnice popisuje snadno proveditelné řešení sledovatelnosti se zaměřením především na balené potraviny určené konečnému spotřebiteli. Směrnice byla odsouhlasena Svazem pro potravinové právo a pro spotřebitele (BLL), Sdružením německého potravinářského průmyslu (BVE) a Hlavním svazem německého maloobchodu (HDE).

Materiál lze objednat na info@gs1-germany.de.

Dtsch. Milchwirtsch., 56, 2005, č.17, s. 742

 

Další informace:

Požadavky na sledovatelnost v potravinářství