Bezpečnost potravin

Německá pšenice kontaminována nitrofenem

Vydáno: 25. 6. 2002
Autor:

organická produkce drůbeže, výroba živočišných krmiv, zavedení limitu pro herbicid nitrofen v EU

I když německá oficiální místa ujistila, že byl vyřešen problém kontaminace živočišných krmiv zakázaným herbicidem nitrofenem, tento pokračuje. Poté, co bylo zveřejněno, že 72 tun potenciálně kontaminované pšenice bylo použito k výrobě 50 000 tun „ne organického“ krmiva dodávaného farmám na východ země, bylo 13. června 2002 přistoupeno k oficiálnímu monitorování 400 farem pro výkrm dobytka. Do té doby se předpokládalo, že se uvedený problém týká pouze farem pro organickou produkci drůbeže.
Evropská komise zvažuje zavést maximální povolené limity pro nitrofen v potravinách a živočišných krmivech.
www.lfra.co.uk