Bezpečnost potravin

Německá příručka zajišťování jakosti na internetu

Vydáno: 26. 4. 2002
Autor:

návody a formuláře pro QS- systém, seznam kontrolních pracovišť SRN

Firma Qualität und Sicherheit GmbH, Bonn, zveřejnila na internetu pod adresou www.q-s.info novou příručku zajišťování jakosti a seznam nezávislých kontrolních pracovišť. Na této adrese najdou zájemci důležité informace ohledně systému kontroly a požadavcích na jednotlivé stupně. V rozsáhlé příloze QS-příručky jsou k dispozici podrobné návody a formuláře s možností volby pro všechny stupně QS-systému.
Jsou uvedeny i adresy schválených zkušebních institucí využitelných k provádění neutrální kontroly, které splňují požadavky normy EN 45 011.
Lebensm. Ztg., 14, 5. 4. 2002, s. 26