Bezpečnost potravin

Nematode parasites of vertebrates. Their development and transmission

Vydáno: 15. 4. 2004
Autor:

Nematode parasites of vertebrates. their development and transmission / R.C. Anderson.- 2. vyd.Wallingford : CABI publishing, 2000. - 650 s, ISBN 0-85199-421-0Publikace je k dispozici pro čtenáře Knihovny ÚZPI pod signaturou D 90815

Publikace poskytuje historický a všeobecný přehled o 150 let probíhajícím výzkumu vývojového cyklu, přenosu a evoluci parazitických hlístic, které byly nalezeny u obratlovců. Druhé vydání knihy doplňuje první vydání o poznatky získané studiem více než 450 odborných článků publikovaných v období 1989- 1999. Publikace obsahuje systematicky utříděné informace o parazitických hlísticích, jejichž výskyt byl potvrzen u lidí, domácích a volně žijících zvířat,  včetně ryb. Autor popisuje biologické charakteristiky celkem 595 druhů hlístic.
Více informací o publikaci lze získat na stránkách vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.