Bezpečnost potravin

Nejvíc se u nás zkontroluje slepic

Vydáno: 9. 6. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.6.2010.

Přestože z celkového množství kontrol hospodářských zvířat se týkalo v roce 2009 jen 7 % drůbeže, s ohledem na počet kontrolovaných zvířat to bylo z 90 %. Skotu se týkalo zhruba 60 % kontrol, přičemž procento chovaných kusů zvířat vzhledem k ostatním druhům, zejména drůbeži, je téměř zanedbatelné – 1,5 %. Téměř stejné to je v chovech prasat. Celkový počet kontrol byl 14 688 a na to 880 případů závad. Tolik statistika. (Více v publikaci Program ochrany zvířat – Situace v roce 2009, na www.svscr.cz).

Nicméně ze statistiky vyplývá, že případů nevhodného chovu je stále méně. Zahájených správních řízená ubylo proti roku 2008 téměř o polovinu. V roce 2008 to bylo 705 případů, v roce 2009 celkem 426.

Ovšem pokud jde o chovy zájmových zvířat, je situace v úrovni chovů, zejména s ohledem na pohodu (welfare) prakticky neměnná. Návrhů na přijetí opatření ke zlepšení, které chovatelům doporučily veterinární orgány, bylo v roce 2008 z celkového množství 12,4 %, v roce 2009 pak 12,5 %. Zákon byl porušen o 2 % vícekrát (v roce 2008 v 8,9 % případů v roce 2009 to bylo 11,2 %). V číslech to znamená, že z 3 905 kontrol v zájmových chovech bylo řešeno 489 závad a z toho navrhli veterinární inspektoři obcím k řešení 273 porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Určitě lze s potěšením konstatovat, že se stále zlepšuje péče o hospodářská zvířata, zejména o skot. Závad ubývá a ty zjištěné se například týkaly evidence a identifikace (28 případů), popřípadě krmení (20). U prasat byly zjišťovány problémy obdobně, například s krmením a napájením. Dobrá situace byla i v chovech drůbeže, z 886 kontrol byly závady zjištěny pouze v 11 případech. Je to tomu tak zejména díky dobré spolupráci orgánů státního veterinárního dozoru a chovatelů i chovatelských svazů. Vždyť dobrý užitek lze očekávat jen od správně a dobře chovaných zvířat.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR