Bezpečnost potravin

Nejnovější výsledky monitorování bezpečnosti potravin FSANZ

Vydáno: 9. 5. 2004
Autor:

Úřad pro bezpečnost potravin Austrálie a Nového Zélandu zveřejnil výsledky monitorování přítomnosti nepovoleného barviva Sudan v chilli a mleté paprice, analýzu situace v oblasti zákazu prodeje nevyhovujících, různě kontaminovaných potravin.

Úřad pro bezpečnost potravin Austrálie a Nového Zélandu (FSANZ) vydal další část (léto/podzim 2004) seriálu „Monitorování potravin v Austrálii a na Novém Zélandu“. Nové vydání zahrnuje výsledky sledování přítomnosti barviva Sudan v chilli koření a mleté paprice, a analýzu stavu nevyhovujících výrobků stahovaných z prodeje v Austrálii a na Novém Zélandu od roku 1990. Šetření týkající se barviva Sudan I, II, III a IV v chilli a mleté paprice v australském maloobchodě bylo prováděno během měsíce března t.r. Celkem bylo analyzováno 56 vzorků původem z Indie a dalších asijských zemí. V žádném ze zkoumaných vzorků nebyla zjištěna přítomnost ani jednoho ze čtyř uvedených barviv. Z analýzy údajů o zákazu prodeje/stahování výrobků z trhu, shromažďované FSANZ od roku 1990 vyplývá, že trend se od roku 1990 zvyšuje. V roce 2003 bylo z trhu staženo 86 výrobků, zatímco v roce 1990 pouze 19. Údaje od roku 1995 rozlišují mezi domácími a importovanými potravinami, přičemž z celkového počtu 462 případů stažení výrobků z prodeje se ve 135 (29 %) případech jednalo o potraviny importované. Během celého třináctiletého období sledování bylo zaznamenáno 598 případů, z toho u 205 (34 %) šlo o mikrobiologickou kontaminaci, u 138 (23 %) o přítomnost cizích předmětů, u 64 (11 %) o chemickou kontaminaci a u 84 (14 %) případů šlo o nesprávné značení. Z 205 případů mikrobiologické kontaminace se jednalo o kontaminaci bakteriemi patogenního druhu Listeria monocytogenes (89 vzorků, 43 %),  rodu Salmonella (42, 20 %) a Escherichia coli (26, 13 %). Pokud se týká cizích předmětů, byla důvodem především přítomnost kovových částeček (69, 50 %) a úlomků skla (34, 25 %). Z ostatních kontaminantů se vyskytovaly různé druhy plastů, (18), gumy (3) a animální kontaminace (5). Více informací na internetové adrese 

http://www.foodsafetytoday.com