Bezpečnost potravin

Nejnovější předpisy EU pro ochranu před SLAK

Vydáno: 31. 3. 2001
Autor:

rozhodnutí Komise ES o ochranných opatřeních ve Francii, Velké Británii, Nizozemí a Irsku

Rozhodnutí Komise ES č. [2001/208] z 14. 3. 2001 týkající se  s ochranných opatření ohledně SLAK ve Francii a rozhodnutí . [2001/240] z 26. 3. 2001, kterým se původní rozhodnutí mění.
OJ L 73, 15.03.2001,  s.38
OJ L 86, 27.03.2001,  s.35

Rozhodnutí Komise ES č. [2001/209] z 15. 3. 2001a [2001/239] z 26. 3. 2001,  kterým se podruhé a potřetí mění nařízení 2001/172 s ochrannými opatřeními ohledně SLAK ve Velké Británii.
OJ L786, 16.03.2001,  s.35
OJ L 86, 27.03.2001,  s.33

Rozhodnutí Komise ES č. [2001/223] z 21. 3. 2001 týkající se  s ochranných opatření ohledně SLAK v Nizozemí.
OJ L 82, 21.03.2001,  s.29

Rozhodnutí Komise ES č. [2001/234] z 22. 3. 2001 týkající se  s ochranných opatření ohledně SLAK v Irsku.
OJ L 84, 23.03.2001,  s.62

Infomace lze nalézt ve Věstníku ES: