Bezpečnost potravin

Negativní interakce suplementů zinku a železa

Vydáno: 25. 4. 2003
Autor:

Interakce železa se zinkem v kombinovaných suplementech snižuje účinnost jednotlivých mikroživin. Účinnější je pravděpodobně podávání jednotlivých minerálů samostatně.

Podle výsledků švédského výzkumu může být podávání kombinovaných suplementů železa a zinku dětem méně účinné pro prevenci deficitu těchto minerálních látek, než jejich individuální přísun. Výzkum, který uskutečnili v Indonésii pracovníci fakulty veřejného zdraví a klinické medicíny při univerzitě v Umea, byl zaměřen na porovnávání účinku kombinované suplementace zinkem a železem u dětí v porovnání se suplementací individuálními mikroživinami na bázi zinku a železa. Asi 700 dětí ve věku od šesti do dvanácti měsíců byly denně podávány suplementy 10 mg železa a 10 mg zinku individuálně, resp. kombinace 10 mg železa a 10 mg zinku, resp. placebo. Na začátku a na konci výzkumu byly odebírány vzorky krve a provedena její analýza. Před zahájením studie bylo zjištěno 41 % případů výskytu anemie, 8 % případů deficitu železa (anemie a nízký sérový feritin) a 78 % nízkého sérového zinku. Po suplementaci byly u skupiny s podávaným železem konstatovány, v porovnání se skupinou s kombinovanými preparáty zinku a železa, vyšší hodnoty hemoglobinu (119,4 v porovnání se 115,3 g/l) a sérového ferritinu (46,5 vs 32,3 µ/l), což bylo považováno ze důkaz vlivu zinku na absorpci železa. Obdobně měla podle předpokladu „zinková skupina“ vyšší hladinu sérového zinku (11,56 vs  9,06 µmol/l) než skupina s placebem. Výzkumníci konstatovali, že suplementy železa v kombinaci se zinkem jsou v porovnání s individuálními minerály při zlepšování stavu zinku a železa u dětí méně účinné. Interakce mezi zinkem a železem snižuje u kombinovaného preparátu účinnost.
American Journal of Clinical Nutrition, 77, 2003, č. 4, s. 883–890