Bezpečnost potravin

Nedůvěryhodná vejce z Německa

Vydáno: 14. 1. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14.1. 2011.

V těchto dnech nařídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj stáhnout z trhu zásilku vajec německého původu, kterou obchodovala do České republiky firma Česká drůbež, s.r.o.

Vejce byla označena veterinárním schvalovacím číslem třídírny v Německu, které není uvedeno na seznamu schválených závodů uveřejněném na oficiálním německém seznamu schválených subjektů. 

S firmou Česká drůbež, s.r.o. se zahajuje správní řízení ohledně možného porušení veterinárního zákona ve věci nesplnění požadavku na registraci obchodní společnosti (pro obchodování v rámci EU) a podnikání bez této registrace. Řeší Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj. Vejce uvedl do oběhu obchodní řetězec Penny market, se kterým již bylo zahájeno správní řízení, neboť nesplnil svojí zákonnou povinnost nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě, že přijal zásilku živočišných potravin z jiného členského státu.

Zejména v současné době, kdy se celá EU zabývá řešením problémů s možným obchodováním závadných potravin živočišného původu, je tento případ varováním, ale i utvrzením, že státní veterinární dozor prověřuje odpovídajícím způsobem všechny produkty živočišného původu, tj. i ty, které jsou původem z ostatních členských států EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.