Bezpečnost potravin

Nedostatky ve značení zásilky masa

Vydáno: 21. 1. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21.1. 2011.

Není maso jako maso

Tedy správněji je třeba napsat, není obal, jako obal. Dne 18. 1. 2011 byla pozastavena zásilka 651 kg chlazeného vepřového boku od dodavatele Tonnies Fleisch – Waissenfels, Německo, kvůli závažným nedostatkům ve značení. Identifikační značka neodpovídala požadavkům nařízení (ES) 853/2004, chybělo datum použitelnosti, veterinární dozor konstatoval nehygienické balení – bez použití primárního obalu a chaotické staré etikety na přepravkách.

Případ řešila Městská veterinární správa v Praze s tím, že již zmíněná obchodní společnost (Tonnies Fleisch) požádala vzápětí o souhlas s vrácením zásilky dne 19. 1. t. r.

Takže, opravdu není obal jako obal, a týká se to nejen spotřebitelských balení, ale i balení surovin určených pro další zpracování. Právě proto, aby nemohlo dojít k druhotnému narušení suroviny, či potraviny, musí obal, ale i značení odpovídat zásadám hygieny a samozřejmě předpisům, které tyto podmínky upravují.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.