Bezpečnost potravin

Nedostatečná hygiena v britských mlékárnách

Vydáno: 15. 11. 2006
Autor:

Po odhalení hygienických nedostatků a antibiotik v mléce v mlékárně Bowland Dairy products provádějí inspektoři Evropské komise opakované kontroly.

Přetrvává spor mezi britským úřadem FSA a Komisí ohledně opodstatněnosti opatření, kterým bylo zakázáno uvádět do oběhu tvaroh z mlékárny Bowland Dairy products (rozhodnutí 2006/694/ES, OJ L 283, 14.10.2006, s.59). Mlékárna usiluje o zrušení čl. 53 nařízení 178/2002/ES, které umožňuje Komisi činit taková rozhodnutí.
Na počátku celé záležitosti byla inspekce úřadu FVO (Food and Veterinary Office) v dotyčné mlékárně v červnu 2006, kdy byla skríningovými metodami zjištěna antibiotika a byly zjištěny hrubé hygienické závady. Podle Komise musí v takovém případě buď být výrobky zničeny, nebo provedeny kvantitativní analýzy ke zjištění, zda se skutečně jednalo o překročení přípustných hodnot reziduí (MRL). S tím úřad FSA nesouhlasil a oponoval, že nedostal důkazy z CRL (Community Reference Laboratory). Pokud jde o hygienické závady v provozovně, FSA nezjednal nápravu a při opakované kontrole provedené FVO v září 2006 byly znovu zjištěny zásadní chyby. Diskutuje se však o oprávněnosti vydat restriktivní rozhodnutí „pouze“ po dvou návštěvách FVO v závodě, když navíc zástupci výrobce tvrdí, že inspektoři nebyli ani v provozu, jen v laboratoři.
Komise zpracovala interpretační stanovisko ohledně postupu v případě zjištění antibiotik orientačním testem, a uvedla ho jako čl. 2 – 5 rozhodnutí 2006/694. Odkazuje v něm nařízení 853/2004/ES o hygieně a nařízení 2377/90 stanovujícím limity reziduí antibiotik. Pokud je rychlý test pozitivní, musí být proveden další test pro kvatifikaci MRL. Pokud se druhý test neprovede, má se za to, že mléko je závadné.
Antibiotika mohou způsobit alergické reakce, příp. i anafylaktický šok, a je tam také zvýšené riziko antimikrobiální rezistence zoonotických bakterií z potravin. Komise upozorňuje, že zasáhne stejně, pokud budou špatné hygienické praktiky zjištěny i v jiných provozech.
Další kontrolu britských mlékárenských podniků provedou inspektoři FVO v týdnu od 20 do 28. listopadu 2006. FSA vyzývá místní úřady k zajištění rychlého zlepšení hygieny (čisté podlahy, hygienické postupy při likvidaci výrobků místo hrubého protrhávání obalů, aj.). Nejedná se o zvláštní požadavky, ale o důsledné dodržování HACCP podle zpracované dokumentace.
Zvláštním problémem je „přepracování sýra“, tzn. opakované zpracování sýra, z něhož byla odstraněna plíseň. Úřad EFSA má k této otázce vydat stanovisko, zda a za jakých podmínek je taková praxe v souladu s hygienickými předpisy. Další otázkou je, jaké analytické postupy jsou závazné pro testování antibiotik. V řadě zemí (Belgie, Nizozemí, Francie) jsou po pozitivním skríningovém testu používány testy Copan nebo Delvo, které však nekvantifikují zjištěná antibiotika, takže nelze posoudit, zda šlo o překročení MRL.
EU Food Law, 2006, č. 275, s. 9; č. 276, s. 1, 3-4