Bezpečnost potravin

Nedeklarovaný arašídový protein v evropských čokoládách

Vydáno: 18. 1. 2004
Autor:

V čokoládových tyčinkách z Evropy bylo zjištěno detektovatelné množství arašídového proteinu, který je velmi silným alergenem, na který nebylo v označení výrobku upozorněno. Obdobné výrobky ze Severní Ameriky byly zcela prosty arašídů a navíc řádně označeny.

Pracovníci univerzity v Torontu zjišťovali, zda čokolády vyrobené v Severní Americe, v západní Evropě a ve východní Evropě neobsahují arašídový protein. V pozitivním případě pak kontrolovali, jestli je na výrobcích na tuto skutečnost poukázáno, a to buď v rámci seznamu ingrediencí nebo samostatným upozorněním. Bylo zjištěno, že výrobci v Severní Americe v maximální míře dodržují příslušné standardy, zatímco východoevropští producenti byli v rámci testování nejhorší. Arašídy jsou nejběžnější potravinou vyvolávající anafylaktický šok. Arašídové alergeny jsou stabilní a účinné a jsou schopny vyvolat anafylaktické reakce již při velmi nízkých koncentracích. Náhodné požití arašídů je u osob s arašídovou alergií nejčastější příčinou anafylaxe. Tým pracovníků torontské univerzity zjišťoval přítomnost arašídového proteinu ve 32 čokoládových tyčinkách vyrobených v Severní Americe a 60 obdobných výrobcích importovaných z Evropy. Žádný ze severoamerických výrobků neobsahoval detektovatelné množství arašídového proteinu, přestože 19 z nich bylo opatřeno informací o jeho možném výskytu. Naopak u 30,8 % výrobků ze západní Evropy a 62 % výrobků z východní Evropy bylo zaznamenáno detektovatelné množství arašídového proteinu a to bez jakéhokoliv upozornění. Tyto výsledky prokázaly, že ani absence varovného upozornění, ani nevyznačení arašídů v seznamu ingrediencí negarantují v čokoládách importovaných z Evropy, že tyto výrobky jsou prosty arašídového proteinu. Na rozdíl od evropských  výrobců zaručují severoameričtí producenti čokolády pro spotřebitele s arašídovou alergií dostačující stupeň bezpečnosti.
Food Processing, 72, 2003, č. 12, s. 8