Bezpečnost potravin

Nebojme se českých masných výrobků

Vydáno: 11. 3. 2001
Autor:

jakost nezávadnost, živočišná výroba, BSE, slintavka a kulhavka

V rámci Mezinárodních gastronomických veletrhů v Brně dne 7.3.2001 se konala v pořadí již 5. konference o zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu, uspořádaná s.r.o. VETEDUCA pod záštitou Státní veterinární správy ČR. Vzhledem k vývoji situace u chovatelů v západní Evropě těšila značné pozornosti odborníků. Přednášející z ČR a z ciziny se zaměřili na veterinárně-hygienický dozor nad zdravotní nezávadností surovin živočišného původu a potravin ve výrobní, zpracovatelské a obchodní sféře. „V tomto ohledu stanovila EU velmi přísné normy. Můžeme s potěšením a právem konstatovat, že je naše veterinární medicína v legislativní oblasti na vstup do EU velmi dobře připravena,“ uvedl organizátor konference Mirko Treu ze společnosti VETEDUCA. Jedním ze stěžejních bodů celodenního jednání byl systém mikrobiologické kontroly potravin. V etapě výroby a zpracování jsou za něj zodpovědni výrobci, dozor vykonává Státní veterinární správa. Zkoumá se mj. přítomnost toxických látek, antibiotik a hormonů. Aktuální informace se týkaly možného ohrožení českého trhu nepříznivým vývojem v západní Evropě, zejména v Anglii. Jak potvrdil M. Treu, ČR je prosta nákazy BSE, přenášející se alimentární cestou. Státní veterinární ústavy se sídlem v Praze a Jihlavě však nyní testují všechna riziková poražená zvířata. Týká se to zvířat ze zemí s výskytem BSE, zvířat s příznaky a proto nuceně poražených a také zvířat uhynulých či podezřelých. Tyto kontroly hradí stát, stále více výrobců masných výrobků si však nechává – za úplatu – své produkty rovněž testovat, aby mohli spotřebitelům zaručit úplnou nezávadnost a vrátit tak důvěru v české maso a masné výrobky. Pražský ústav může denně vyhodnotit až 100 vzorků, jihlavský dokonce pětkrát tolik. Pro zajímavost: od 1. 1. do 2. 3. 2001 bylo na obou pracovištích provedeno 1776 kontrol a všechny s negativním výsledkem. Vrásky dělá veterinářům také epidemie slintavky a kulhavky. U nás se tato choroba objevila naposledy v roce 1975, ovšem nemohla být zlikvidována trvale, neboť z důvodu zátěže zvířat antigeny platí zákaz vakcinace. Zvířata proto nemají vůči nemoci vyvinuté protilátky. V ČR je však připraven krizový plán a trvá stav pohotovosti, o čemž svědčí i veterinární opatření na letišti v Ruzyni a dalších místech.
7. 3. 2001 (Tiskové středisko BVV)