Bezpečnost potravin

Nebezpečná háďátka na bramborách

Vydáno: 17. 2. 2010
Autor:

Hálkotvorné háďátko Meloidogyne chitwoodi působí problémy především v Nizozemsku, šíří se však i do dalších zemí.

Hálkotvorné háďátko Meloidogyne chitwoodi působí nizozemským pěstitelům brambor stále více starostí. Tento karanténní škůdce se navzdory rozsáhlým ochranným opatřením neustále šíří. V roce 2009 se nově napadené plochy objevily na jihovýchodě země.
Nizozemští pěstitelé rozzlobení vysokými náklady na opatření (např. osevní postupy, povinnost provádět půdní analýzy) nyní požadují zrušit karanténní statut. Nulová tolerance u sadby však musí zůstat zachována, aby se snížilo nebezpečí zavlékání.
Tento druh háďátka se již vyskytuje i na některých plochách v Německu. Podle odborníků mohou problémy nastat rychle – háďátko má velmi široký okruh hostitelských rostlin (např. cukrovka, obiloviny, košťáloviny, mrkev) a může vytvořit až tři generace za rok. Při silném zamoření ploch vykazují rostliny bramboru v závislosti na odrůdě růstové deprese, světlejší listy a menší odolnost vůči suchu. Vně hlíz se tvoří hálky a uvnitř nekrózy.
Resistentní odrůdy v současné době neexistují. Výskyt může snížit pouze vhodně sestavený osevní postup. Ve vlhkých oblastech často vysokou populační hustotu háďátka redukují nematofágní houby a bakterie. Velký význam mají především následující preventivní opatření:
  • Bezpodmínečně zabránit zavlečení háďátka se sadbou.
  • Při potvrzení napadení nepoužívat mechanizaci společnou s vlastníky kontaminovaných ploch!
Top Agrar, 2010, č. 2, s. 48