Bezpečnost potravin

Nebezpečí z vysokých dávek taurinu a glukuronolaktonu

Vydáno: 12. 5. 2003
Autor:

Vědecký výbor pro potraviny opakovaně připomíná neexistenci dostatečných podkladů týkajících se bezpečnosti „energetických nápojů“.

Podle Vědeckého výboru pro potraviny EU (SCF) může mít taurin, který je přidáván do „energetických nápojů“ jako Red Bul, výrazné negativní vlivy na chování, pokud je konzumován ve velkých množstvích.Toto nové stanovisko vydal SCF na základě výsledku třináctitýdenní studie na myších, u nichž se projevila zvýšená aktivita a vzájemné kousání a nekoordinované motorické funkce. Podle SCF je třeba provést neurologické studie v tomto ohledu.
Zatím byly testovány vlivy na chování jen při nižších dávkách. Pokud lidé zkonzumují velkou dávku (3 plechovky za den), příjem taurinu činí 3 000 mg, zatímco z obvyklé přirozené stravy se přijme jen asi 400 mg za den.
Pokud jde o glukuronolakton používaný v energetických nápojích, SCF zopakoval svůj názor stejně jako v r. 1999, že je nedostatek vědeckých podkladů, které by podporovaly jeho bezpečnost v nápojích při vysokých koncentracích. Z běžné stravy přichází v úvahu příjem glukuronolaktonu v množství 1 až 2 mg denně, zatímco z energetických  nápojů mohou lidé přijmout až 1 800 mg/den. Studie prováděné na hlodavcích nejsou k tomuto účelu vhodné, protože tato zvířata mají schopnost metabolizovat glukuronolakton na vitamin C, zatímco primáti včetně člověka nikoli.
Mezi kofeinem a taurinem může docházet k interakci, čímž vzniká stimulační efekt na centrální nervový systém. SCF varuje, že kofein, taurin a alkohol může v krátké době vést k dehydrataci organismu, pokud se člověk potí při cvičení. Avšak o těchto symptomech existují jen neověřené, spíše anekdotické, zprávy od mladých lidí konzumujících energetické nápoje, takže nelze dělat závěry. Případy mohou souviset především s vysokým množstvím alkoholu a drog. Jsou zmiňovány: chvění, záchvaty, ospalost, svalová slabost, závratě, bušení srdce, zvracení, bolesti hlavy, křeč průdušek a zadýchávání. Interpretace zpráv je je však nespolehlivá.
Podle SCF není dnes stejně jako v r. 1999 dostatek znalostí ohledně bezpečnosti energetických nápojů. Největší spotřeba energetických nápojů je v Rakousku, kde konzumenti těchto nápojů vypijí denně půl plechovky až 2,6. Podle zpráv z Irska je tam spotřeba těchto nápojů  u určité skupiny osob 3 plechovky týdně, někdy až 8 kusů týdně. Některé děti ve věku 11 let konzumují 2 plechovky týdně.
EU Food Law, 2003, č. 136, s. 17