Bezpečnost potravin

Nebezpečí z látky BADGE je nepatrné

Vydáno: 7. 2. 2003
Autor:

bisfenol-A-diglycidylether, migrace z plechovek, studium toxicity a kancerogenity

Potravinářský průmysl má do konce r. 2004 prodlouženou lhůtu na získávání údajů ohledně BADGE (bisfenol-A-diglycidylether). Komise žádala v r. 1999 SCF získání nových údajů ohledně mutagenicity a ohledně zatížení obyvatel touto látkou a SCF si vyžádal tříleté sledování v potravinářském průmyslu. Průmysl má v úmyslu předat výsledky studie o chronické toxicitě a kancerogenitě u myší v únoru 2004. Podle nového odhadu ze zemí EU se zdá, že míra migrace BADGE je nižší, než se dříve předpokládalo, a že je v souladu s limity ve směrnici 2002/16. Podle SCF je velmi nízká míra ohrožení spotřebitelů a riziko, že přijdou do kontaktu s úpravou plechovky, která může obsahovat BADGE.
EU Food Law, 2003, č. 133, s. 19–20