Bezpečnost potravin

Nebezpečí organotinů z ryb lovených v přístavech

Vydáno: 13. 7. 2005
Autor:

Finsko zkoumá míru nebezpečí z antimikrobiálního tributyltinu a dalších organotinů přecházejících do potravin z nátěrů, pesticidů, plastů a z dalších materiálů.

Podle finských odborníků na bezpečnost potravin mohou ryby a mořští živočichové z oblastí přístavů obsahovat vysoká množství karcinogenních organotinů, jako je tributyltin (TBT). Tento názor je v souladu se stanoviskem EFSA z r. 2004,

podle kterého je hladina TBT u většiny mořských živočichů bezpečná, problém může být pouze u živočichů lovených v místech koncentrované lodní dopravy, protožeTBT pochází z protiplísňových nátěrů lodí. Finský úřad pro bezpečnost potravin prováděl monitoring v řadě finských přístavů a bude ve spolupráci s ministerstvy pro rybolov a pro životní prostředí provádět výzkum migrace TBT do potravin a jeho vlivu na lidské zdraví. Výsledky se očekávají na podzim 2005.

Panel odborníků na kontaminanty v potravinovém řetězci úřadu EFSA v září 2004 stanovil na základě studií chronické imunotoxicity u myší hodnotu tolerovatelného denního příjmu organotinů (TBT, dibutyltin DBT, trifenyltin TPT a di-n-oktyltin DOT) na 25 μg/kg tělesné hmotnosti. TBT indukuje vznik tumorů v hypofýze a orgánech s vnitřní sekrecí. Odborníci EFSA vyzvali k provádění integrovaného hodnocení rizika, protože lidé mohou být vystaveni nebezpečí i z jiných zdrojů, a sice pesticidů, plastů a dalších materiálů přicházejících do styku s potravinami.

TBT je od r. 2003 zakázán k použití do nátěrů pro lodí, a od r. 2008 musí být všechny takové nátěry lodí překryty. Problémem však je, že organotiny se velmi rychle dispergují ve vodě a zůstávají na mořském dně mnoho let.

 

EU Food Law, 2005, č. 214, s. 15

 

Přehled nálezů organotinů zjištěných v Německu.

Japonská zpráva o výskytu organotinů z r. 1995