Bezpečnost potravin

Názory spotřebitelů na značení alergenů

Vydáno: 17. 3. 2011
Autor:

Spotřebitelé s alergií na potraviny upřednostňují informace na etiketách výrobků.

Prostřednictvím dotazníku umístěného na internetu byly shromážděny informace o tom, jakým informacím dávají osoby s potravinovou alergií přednost při uvádění výskytu alergenů v potravinách. Do mezinárodní studie se zapojilo 287 účastníků z Německa, Řecka a Nizozemí. Výsledky ukazují, že informace uváděné na potravinářských obalech jsou v současné době nejupřednostňovanější metodou, kterou spotřebitelé s potravinovou alergií používají k vyloučení příjmu alergenů. Vedle etikety na výrobku se posuzovala informační brožurka v místě prodeje a řešení založená na inteligentní komunikační technologii (ICT).

Zdroj: Allergen Bureau eNews March 2011