Bezpečnost potravin

Názor Evropského úřadu pro potraviny na alergeny

Vydáno: 8. 2. 2005
Autor:

Výsledky rozhodnutí Vědeckého výboru NDA EFSA v oblasti značení alergických složek v potravinách.

 EFSA (Evropský úřad pro potraviny) prostřednictvím svého vědeckého výboru pro dietetika, výživu a alergie (NDA – Nutrition, Dietetic Products and Allergies) a na základě požadavku Evropské komise publikovala svůj náhled  na označování potravin s alergenním potenciálem. Cílem je identifikovat alergenní složky potravin, možnost stanovení příjmového prahu těchto látek a faktorů, které mohou eliminovat nebo snížit alergenitu  potravinových složek. Výskyt potravinové alergenity a intolerance byla odhadnuta na 1-3 % dospělé a 4-6 % dětské populace.  Již dodatek ke směrnici  2000/13/EC o značení potravin měl spotřebitelům zajistit více informací o složení potravin a alkoholických nápojů a identifikovat ty složky potravin, kterým by se měli konzumenti vyhnout.  Příloha  IIIa  ke směrnici 2003/89/EC specifikuje seznam 12 složek, které by mohly vyvolat potravinovou alergii nebo intoleranci  u citlivých osob, které nelze přehlížet, a proto musí být vždy uváděny na etiketách. Jsou to cereální výrobky obsahující lepek, korýši, vejce, ryby, arašídy, sója,  mléko a mléčné výrobky včetně laktosy, ořechy, sezamová semínka, celer, hořčice a siřičitany.
 Bylo konstatováno, že existují dostatečné vědecké důkazy pro ospravedlnění požadavku povinného uvádění výše uvedených složek a přípravků z nich na etiketách. Seznam těchto látek by měl být revidován podle vývoje spotřebních zvyklostí a změn potravinářských technologií. První ověření se připravuje k 25. listopadu 2005. Nelze ale stanovit příjmové prahy pro všechny složky, zejména ne pro ty, u kterých se alergická reakce neprojeví. Možnost, že u některých přípravků by se alergická reakce nemusela projevit, je nutné ověřit  případ od případu.

EFSA opinion on allergens. Food Processing, 73, 2004, č. 5, s. 6