Bezpečnost potravin

Navržené limitní hodnoty pro fusariové toxiny

Vydáno: 8. 12. 2004
Autor:

Komise předložila členským státům ke schválení maximální přípustné hladiny pro deoxynivalenol, zearalenon a fumonisiny. Limity by měly platit opd 1. 7. 2007.

Evropská komise žádá po členských státech souhlas s kompromisním návrhem Stálého výboru pro potravinový řetězec obsahujícím maximální hladiny fusariových toxinů.
Limit pro deoxynivalenol v dětské výživě má být 200 μg/kg, v pečivu, chlebu a snídaňových cereáliích 500 μg/kg, v těstovinách 750 μg/kg. Vyšší hladiny jsou povoleny pro nezpracované plodiny: 1750 μg/kg pro tvrdou pšenici a oves a 1250 μg/kg pro ostatní nezpracované cereálie.
Navržené limity pro zearalenon se pohybují od 20 μg/kg pro dětskou výživu po 50 μg/kg pro chléb, pečivo a snídaňové cereálie. Pro nezopracované cereálie budou hodnoty vyšší. Ještě budou vedeny diskuse (do 1. 7. 2007) ohledně možných vyšších hladin pro kukuřičné výrobky.
Uzavřena není ani problematika fumonisinů. Pokud nedojde ke změně, budou přijaty limity 200 μg/kg u dětské výživy a 400 μg/kg u výrobků z kukuřice.
Limitní hodnoty bude nutno notifikovat k připomínkování u Světové obchodní organizace (World Trade Organisation).
Dříve publikované hodnoty navrhované v r. 2003 najdete v článku: Diskuse v EU o limitech pro fusariové toxiny

EU Food Law, 2004, č.187, s. 4