Bezpečnost potravin

Navrhované legislativní změny u fortifikovaných potravin

Vydáno: 22. 11. 2010
Autor:

Německo navrhuje zavedení schvalování obohacených potravin a doplňků stravy. Výrobci protravin protestují, že budou všestranně znevýhodněni, navíc i vůči ostatním výrobcům ze zemí EU.

Německá spolková vláda plánuje změnu Potravinového kodexu (Lebensmittelgesetzbuch, LFGB), pokud jde o obohacené potraviny. Vzhledem k tomu, že mezi obohacené potraviny jsou zahrnuty klasické potraviny i doplňky, dochází často k problémům při jejich vymezování vůči léčivům z hlediska složení. Proto mají legislativci v úmyslu definovat tyto potraviny jako skupinu mezi potravinami a léčivy.

Hlavní rozdíly mezi potravinami a léčivy jsou v tom, že potraviny neslouží jen k léčení, prevenci a zmírňování onemocnění, a že není třeba je schvalovat (s výjimkou „novel foods“). Léčiva naproti tomu podléhají přísné kontrole, jejich schvalování je finančně i časově velmi náročné. Proto výrobci léčiv vytvářejí velké podniky, které si mohou výzkum a související náklady dovolit. Tyto kolosy ovšem mají i politický vliv.

Tím podezřelejší je plánovaný záměr, aby i fortifikované potraviny byly povinně schvalované. Tento záměr má být urychleně realizován, aby výrobci potravin, kteří se proti tomu bouří, neměli moc času. Ti kritizují nejen prolomení dosavadních legislativních pravidel, ale i skutečnost, že některé složky používané k fortifikaci už musely teprve nedávno projít schvalovacím procesem (novel foods). Němečtí výrobci potravin navíc protestují, že budou v důsledku takového opatření znevýhodnění vůči výrobcům z jiných zemí ES, kteří budou moci i v Německu své „neschvalované“ produkty prodávat.


Food Design, 2010, č. 4, s. 11