Bezpečnost potravin

Návrh vědeckého stanoviska EFSA k horní tolerovatelné hranici příjmu selenu

Vydáno: 15. 9. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA je otevřena do 18. 10. 2022

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k tolerovatelné horní hranici příjmu (UL) selenu. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání selenu a uvádí revidované UL.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na čísla řádků a stránek, kterých se připomínky týkají.

Další údaje a/nebo soubory na podporu připomínek lze předložit pomocí příslušné funkce v digitálním formuláři, který najdete na portálu EFSA Connect.

Veřejná konzultace je otevřená do 18. 10. 2022.

Zdroj: EFSA