Bezpečnost potravin

Návrh nařízení k balíčku nových hygienických předpisů ES

Vydáno: 16. 9. 2005
Autor:

Komise předložila revidovaný návrh předpisu, který má doplnit a upravit nařízení 852/2004, 853/2004, 854/2004 a 882/2004, která nabývají účinnosti v lednu 2006.

Komise předložila k projednání výrazně a zásadně revidovanou verzi návrhu prováděcího předpisu pro zavedení nařízení 852/2004 (o hygieně potravin), 853/2004 (o hygieně potravin živočišného původu), 854/2004 (o úřední kontrole potravin živočišného původu) a 882/2004 (o úřední kontrole potravin, krmiv, zdraví zvířat a zacházení s nimi), která mají vstoupit v účinnost 1. 1. 1006. Cílem je stanovit obecné požadavky na kompetentní orgány, které v rámci úředního dozoru zodpovídají za to, že výrobci pracují v souladu s platnou legislativou.

Návrh dokumentu SANCO/55/2005/Rev 6 pokrývá škálu témat včetně uvedení seznamu schválených podniků, které musí členské státy vložit do databáze.

Dokument by měl být rozdělen na tři části:

          obecná opatření,

          trichinela a

          přechodná opatření.

Trichinela vyvolává závažnou nemoc prasat, která může být smrtelná, je-li na člověka přenesena z infikovaného a nedostatečně tepelně ošetřeného masa. Členské státy jsou povinny informovat o případech, které se vyskytly, a zavést rozšířené vyšetřování, pokud se problém s trichinelou vyskytne.

V novém návrhu je speciálně uvedeno, že do masa označovaného jako čerstvé, nesmí být přidávány žádné látky vážící vodu. To je možné jen v případě masných výrobků. Potravinářský obchod má zajistit, aby drůbež označovaná jako čerstvá, ale obsahující látky vážící vodu, nebyla uváděna na trh. Je přípustné, aby byla zpracována do výrobků.

Některé masné výrobky obsahují 10 až 20 % přidané vody. V Irsku a Velké Británii bylo zjištěno drůbeží maso obsahující 40 % přidané vody. Podle některých výrobců spotřebitelé dávají přednost masu s přídavkem 10 až 15 % vody, protože je šťavnatější.

Je zapracováno i pravidlo týkající se želatiny (musí být označena jako „vhodná k lidské spotřebě“ a označena datem výroby).

Komise by měla návrh schválit v září, aby mohl být do prosince 2005 publikován ve Věstníku a mohl začít platit od ledna 2006.