Bezpečnost potravin

Návrh limitů pro fusariové toxiny

Vydáno: 11. 5. 2005
Autor:

Stálý výbor pro potraviny schválil návrh Komise s limity pro deoxynivalenol, zearalenon a fumonisiny.

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat v dubnu 2005 schválil návrh Evropské komise s limity fusariových toxinů v potravinách.

Pro deoxynivalenol (DON) jsou navrženy hodnoty:

         1750 µg/kg pro nezpracovanou pšenici durum, kukuřici a oves (pro kukuřici bude schváleno až od října 2007),

         1250 µg/kg pro ostatní nezpracované obiloviny,

         750 µg/kg pro obilnou mouku včetně kukuřičné,

         500 µg/kg pro chléb, pečivo a sušenky a snídaňové cereálie,

         750 µg/kg pro sušené těstoviny,

         200 µg/kg pro cereální výživu pro kojence a malé děti.

Pro zearalenon jsou navrženy hodnoty:

         200 µg/kg pro nezpracovanou kukuřici, kukuřičnou mouku, krupici a rafinovaný kukuřičný olej (bude schváleno až od října 2007),

         100 µg/kg pro ostatní nezpracované obiloviny,

         75 µg/kg pro obilné mouky kromě kukuřičné,

         50 µg/kg pro kukuřičné snacky a snídaňové cereálie (20 µg/kg  pro kukuřičné výrobky pro kojence a malé děti; bude schváleno až od října 2007),

         20 µg/kg pro ostatní cereální výživu pro kojence a malé děti.

Pro fumonisiny jsou navrženy hodnoty (až od října 2007):

         2000 µg/kg pro nezpracovanou kukuřici,

         1000 µg/kg pro kukuřičnou mouku,

         400 µg/kg pro potraviny na bázi kukuřice pro přímou spotřebu,

         200 µg/kg pro cereální výživu pro kojence a malé děti.

Uvedené hodnoty jsou nižší, než v původním návrhu z r. 2004 (viz předcházející příspěvky):

Evropská komise o fusariích

Diskuse v EU o limitech pro fusariové toxiny  

EU Food Law, 2005, č. 207, s.7