Bezpečnost potravin

Návrh limitu dusičnanů v kojenecké výživě

Vydáno: 9. 1. 2004
Autor:

Komise navrhuje limit dusičnanů v kojenecké výživě 200 mg/kg. Další projednání návrhu je stanoveno na duben 2006, až bude k dispozici více vědeckých a technických podkladů.

Evropská komise má v úmyslu omezit množství dusičnanů v kojenecké výživě na nejvýše 200 mg/kg. Navrhované nařízení, které by mělo stanovit limit dusičnanů na 200 mg/kg znamenalo změnu nařízení 466/2001. Podle stanoviska Vědeckého výboru pro potraviny (SCF) by kvůli možnosti vytváření kancerogenních látek, jako jsou nitrosaminy, mělo být povolené množství co nejnižší, jaké lze reálně dosáhnout.
Další projednávání návrhu proběhne v dubnu 2006, až budou k dispozici další vědecké a technické poznatky.
Podle průzkumu v některých členských státech jsou skutečné hladiny dusičnanů všeobecně pod 150 mg/kg, takže by limit 200 mg/kg mohl být splnitelný. Avšak jeden z výrobců kojenecké výživy uvedl, že podle pediatrů je přípustná hladina 250 mg/kg, a že pokud by byl limit níže, nebylo by možné používat do kojenecké výživy špenát a dýně, což by znamenalo změnu receptury řady druhů výrobků a menší výběr pro spotřebitele.
EU Food Law, 2003, č. 148, s. 3