Bezpečnost potravin

Návod na zajišťování hygieny zmrazených potravin

Vydáno: 10. 11. 2004
Autor:

Struktura a obsah rakouské směrnice – příručky napomáhající ke splnění legislativních požadavků při skladování a přepravě zmrazených výrobků.

V Rakousku byla vydána směrnice – příručka pro praxi za účelem zavedení nových nařízení o hygieně do podniků zabývajících se výrobou a přepravou zmrazených produktů.

Struktura příručky:

1.       Obecné

        rozsah,

        definice (zmrazené produky, logistika u zmrazených produktů, mrazírenské sklady)

        teplota výrobku (dodržování –18 ºC s krátkodobou tolerancí 3 ºC)

        měření a zaznamenávání teploty (přístrojové vybavení, pravidelné měření teploty prostředí skladových prostor nebo skříní, uchovávání záznamů 2 roky)

2.       Mrazírenské sklady

          stavební požadavky na prostory a zařízení (hladké a udržovatelné podlahy a stěny; stropy a dveře neumožňující usazování prachu, nečistot a kondenzované vody, snadno čistitelné; regálové systémy z hladkého nekorodujícího snadno čistitelného materiálu; vybavení dobře viditelným teploměrem na každých 10 m3 mrazírenského prostoru; vyhovující a kapacitně dostačující zařízení na udržování teploty i při naskladňování a vyskladňování zboží; možnosti odvětrání; dostatečné a bezpečně provedené osvětlení),

          speciální požadavky týkající se přípravných prostor pro naskladňování a vyskladňování (max. terploty krátkodobě -15 ºC),

          požadavky na pomocné přepravní pomůcky (přípustné dřevěné palety, válečkové přepravníky, zabezpečené upevnění zboží),

          čištění skladů a přípravných prostor (plány čistění a desinfekce, min. jednou ročně, dpovědné osoby),

          odpady a škůdci (odstraňování odpadů, pravidelná kontrola výskytu škůdců a opatření proti nim),

          operace při naskladňování a vyskladňování (kontrola neporušenosti oblau a data trvanlivosti při naskladňování, okamžité prověření podezřelých výrobků, namátková kontrola vnitřní teploty výrobků – vedení záznamů, nevyhovující zboží dobře oddělit od ostatního a dobře označit).

3.       Přeprava

          požadavky na přepravní prostředky – vagony, nákladní auta, návěsy, vestavby (udržovatelnost čistoty podlah, stěn a stopů, vybavení teploměry a účinnými odmrazovacímy systémy, uchovávání záznamů o teplotách nejméně 2 roky, zajištění přepravní bezpečnosti – mechanické stability),

          požadavky při nakládání a vykládání (kontrola obalů, prověření podezřelých výrobků, namátková kontrola vnitřní teploty výrobků – vedení záznamů),

          opatření v případě kontaminace (v případě znečistění zboží olejem z poškozeného chladícího zařízení – zboží vyřadit, označit, zlikvidovat).

4.       Školení pracovníků

Ernährung, 28, 2004, č. 9, s. 377-390