Bezpečnost potravin

Návod EFSA na posuzování bezpečnosti rostlinných materiálů

Vydáno: 29. 9. 2009
Autor:

Doporučení určené autoritám a výrobcům, jak postupovat při posuzování bezpečnosti bylin určených pro doplňky stravy.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil doporučení určené potravinářským autoritám, které se týká toho, jak posuzovat bezpečnost bylinných materiálů a přípravků, které jsou určeny pro použití v doplňcích stravy. Práce, která byla provedena z vlastní iniciativy EFSA, napomůže také výrobcům potravin při posuzování bezpečnosti složek, které zamýšlejí použít ve svých výrobcích.
 
Stanovisko vědeckého výboru EFSA specifikuje, které údaje jsou zapotřebí pro posouzení bezpečnosti. V závislosti na existující úrovni poznatků o dané bylině a látce/látkách, které bylina obsahuje, se předpokládá použití dvouúrovňového vědeckého přístupu. Jde o závěr pětiletého projektu EFSA, který zahrnoval veřejnou diskusi, jehož cílem bylo zlepšit úroveň posuzování bezpečnosti rostlinných produktů, které se prodávají široce na trhu.
 
Návod obsahuje také soubor kritérií, která uvádějí priority při posuzování bezpečnosti používaných bylinných složek. Související zpráva – vytvořená pracovní skupinou složenou zčásti z expertů EFSA a zčásti z národních autorit – uvádí řadu příkladů vysvětlujících, jak by se měl navrhovaný přístup aplikovat při různých situacích.
 
Ve spolupráci s členskými státy EU EFSA rovněž shromáždil dostupné informace o velkém počtu bylin, u kterých se zjistilo, že při použití v potravinách nebo doplňcích stravy představují zdravotní riziko. Tento přehled (kompendium), který se bude pravidelně aktualizovat, má napomoci výrobcům a autoritám působícím v oblasti bezpečnosti potravin a to tím, že bude informovat o možných problémech souvisejících s bezpečností (nezávadností).
 
V listopadu 2009 se uskuteční v Aténách konference, na které bude EFSA informovat o dosud provedené práci v této oblasti a bude se diskutovat s členskými státy EU a dalšími subjekty o možném dalším vývoji.
 
 
Zdroj: EFSA