Bezpečnost potravin

Natamycin ve víně

Vydáno: 30. 6. 2010
Autor:

Je věnována zvýšená pozornost analytickým metodám a kontrole výskytu nepovoleného antimykotika ve vínech z Argentiny a Jižní Afriky.

Natamycin (též označovaný jako pimaricin) je jako prostředek proti kvasinkám a plísním  v EU povolen pouze k ošetření povrchu sýrů a uzenin. Předpokládá se, že příjem u dětí resp. dospělých nepřekročí 0,1 resp. 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Natamycin působí antimykoticky na základě vytváření komplexu s ergosterinem z buněčných stěn mikroorganismů, a tím se buněčné stěny poškodí a mikroorganismy hynou.

Pro použití do vín není v EU natamycin povolen, ale používá se v některých třetích zemích. Taková vína však nesmějí být do EU dovážena. Před nedávnem došlo ke zjištění natamycinu v některých červených vínech z Argentiny a Jižní Afriky. Problematice je nyní věnována zvýšená pozornost: situace je řešena jednak s dozorovými orgány příslušných zemí, jednak kontrolou v EU.

V původním článku jsou diskutovány metody stanovení, jejich citlivost, specifičnost, přesnost a reprodukovatelnost. Metodou HPLC-MS/MS bylo množství natamycinu 16 μg/l stanoveno se standardní odchylkou 1,4 μg/l.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 2010, č. 3, spec. Suppl., s. 38-42

Objednávka kopie článku