Bezpečnost potravin

Natamycin byl prověřen

Vydáno: 27. 1. 2010
Autor:

Natamycin (E 235) schválený pouze k povrchovému ošetření sýrů a uzenin neznamená podle úřadu EFSA při dodržení limitů riziko.

Na žádost Evropské komise  zpracovala odborná skupina  pro aditiva a nutrienty (Additives and Nutrient Sources added to Food – ANS) vědecké stanovisko ohledně bezpečnosti natamycinu (pipericin, E 235) schváleného v EU k povrchovému ošetření určitých sýrů a uzenin (1 mg/dm2 v 5 mm-povrchové vrstvě, odpovídající 20 mg/kg) a ohledně antimikrobiální rezistence vůči natamycinu. Jedná se o fungicid, polyenový makrolid (kruhová struktura s intramolekulární esterovou skupinou) působící již v nepatrných koncentracích proti kvasinkám a většině plísní (nikoli proti bakteriím). Proto se hodí pro postupy, při nichž se používají startovací kultury (sýry, uzeniny).
V toxikologických studiích bylo při vysokých dávkách pozorováno snížení příjmu potravy u zvířat, snížení váhových přírůstků, trávicí potíže a průjem.
Podle studie na myších je hladina NOAEL = 45 mg/kg tělesné hmotnosti za den, u psů, kteří jsou nejcitlivější je NOAEL = 12 mg/kg. U člověka se hodnota NOAEL odhaduje na 6,25 mg/kg.
Přestože strukturálně je natamycin tvořen epoxidovým kruhem, nebyla zjištěna genotoxicita, cytotoxicita ani mutagenita. Z hlediska reprodukční resp. vývojové toxicity byla hodnota NOAEL stanovena na 50 mg/kg  resp. 15 mg/kg.
Podle SCF (r. 1979) nebylo  dost podkladů pro stanovení hodnoty ADI, ale panel JECFA (Codex Alimentarius) stanovil ADI = 0.3 mg/kg tělesné hmotnosti/den (podle výsledků testů na lidech s použitím faktoru bezpečnosti = 10). Nejvyšší předpokládané zatížení bylo v případě dětí odhadnuto na 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti, u dospělých jen na 0,05 mg/kg. Navíc je třeba vzít v úvahu, že je natamycin nepatrně absorbován, a rychle beze změn vylučován, takže při stanovených limitech neznamená jeho použití riziko.
Mechanismus účinku polyenových antibiotik je založen na  vázání sterolů v buněčné membráně. Bakterie jsou nejméně citlivé vůči jejich působení, protože v jejich membránách je nedostatek sterolů.  Vzhledem k tomu, že by vytvoření kvasinkových mutantů rezistentních vůči natamycinu bylo obtížné, nepovažuje skupina ANS za opodstatněné zkoumat indukci antimikrobiální rezistence.

EFSA