Bezpečnost potravin

Nastavbový kurz pro manažery a facilitátory MAS

Vydáno: 15. 4. 2007
Autor: pospisilova

Jedná se o absolventy základního 15-ti denního kurzu z let 2005 a 2006, který je akreditován u MŠMT.

11.4. – 13.4. 2007 – Kouty nad Desnou

1 / Ing. Marcela Harnová: Problematika Brownfields, příklady řešení v ČR; zdroje financování

2 / Ing. Jan Bittner – Problematika LEADER, financování MAS

3 / JUDr.Radan Večerka – Poslední výstupy PRV, síťování MAS

4 / Vystoupení zástupců z ÚZPI: akreditace, nový web k problematice venkova

5 / Exkurze na území místních MAS: farma ekologického zemědělce, PRO-BIO – Staré Město-ekologické potraviny, pivovar HOLBA

6 / Bc.Roman Haken: Jak získat pro práci v MAS schopné a aktivní členy z řad NNO, podnikatelů, zemědělců?

Jak hledat dobrovolníky z řad občanů v daném regionu?

Prezentace – Marcela Harnova

Prezentace -Marcela Harnova

Prezentace -Roman Haken

Prezentace – Marcela Harnova

Foto z kurzu MAS