Bezpečnost potravin

Nároky při vytopení vaší firmy + pokyny

Vydáno: 24. 8. 2002
Autor:

pojištění; mzda; finance; náhrady; povodně; ČR

Na co máte nárok?
1. Pokud byl váš zaměstnavatel pojištěn, budou náhrady škody vzniklé v místě pracoviště předmětem pojistného plnění.
2. Jestliže chcete po zaměstnavateli náhradu vaší věci, kterou vám povodeň v kanceláři zničila, musíte dokázat, že jste jej nezbytně potřebovali k výkonu povolání. Takže pokud jste ke své práci nutně potřebovali např. notebook, který patří vám, zaměstnavatel vám za něj poskytne náhradu. Ale pokud jste si vzali do práce přehrávač CD, abyste během práce mohli posloucat hudbu, náhradu nedostanete.
3. Jestliže jste neuposlechli zaměstnavatele a neodnesli si své osobní věci domů, nemáte ze strany zaměstnavatele nárok na jejich finanční náhradu. Např. zaměstnavatel vás upozornil na evakuaci a vy jste si nechali na stole ležet fotoaparát a voda jej poničila, nemáte nárok na náhradu škody. Bohužel je to vaše chyba.
4. Jestliže se vám v zaměstnání při povodních poškodí, nebo ztratí cenné věci, které jste měli u zaměstnavatele v úschově, můžete požadovat náhradu do výše 5000 Kč.
5. Zaměstnavatel vás v případě povodní může převést na jinou práci. V tomto případě pobíráte mzdu za práci, kterou právě vykonáváte. Nesmí být však nižší než vaše prvotní mzda.
6. Pokud nevykonáváte svoji práci a zaměstnavatel vám neuloží náhradní, náleží vám plat ve výši 60 % vaší průměrné mzdy.

Podle LN, 2002, 22.8., s. 15 (Mik)