Bezpečnost potravin

Národní týden pro zdravotní nezávadnost potravin.

Vydáno: 30. 5. 2002
Autor:

Velká Británie, 10. ročník úspěšné akce, vzdělávání veřejnosti

Ve dnech 10.-16.6.2002 se ve Velké Británii koná již 10. ročník akce Národní týden pro zdravotní nezávadnost potravin, kterou organizuje Federace pro potraviny a nápoje. Hlavním cílem celonárodní akce je upozornit širokou veřejnost na problematiku dodržování základních hygienických zásad při zpracování a skladování potravin. Letošní ročník je zaměřen na zdůraznění významu důkladného mytí rukou. V průběhu týdne se koná řada vzdělávacích akcí, které organizují regionální odbory zdravotní péče a  hygienické stanice. Seznam akcí je k dispozici na stránkách www.foodlink.org.uk. Stránky slouží zároveň jako zdroj informací o zdravotní nezávadnosti potravin. Akci sponzoruje řada firem a také Národní úřad pro potraviny.