Bezpečnost potravin

Národní referenční laboratoře pro aditiva do krmiv v EU

Vydáno: 16. 3. 2010
Autor:

Napomáhají referenční laboratoři Společenství v posuzování bezpečnosti aditiv do krmiv před jejich uvedením na trh.

Aditiva do krmiv lze uvádět na trh pouze se souhlasem Evropské komise. Ta vydává souhlas na základě kladného vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, jeho panelu pro aditiva do krmiv (EFSA–FEEDAP). EFSA napomáhá při posuzování aditiv do krmiv referenční laboratoř Společenství pro krmiva (CRL-FA). Té jsou nápomocny v plnění úkolů a povinností národní referenční laboratoře (NRL) pro krmiva v členských státech EU. NRL jsou oficiálně vyjmenovány v nařízení Komise (ES) č. 378/2005, které bylo naposledy novelizováno nařízením (ES) č. 885/2009.
 
Funkci národní referenční laboratoře pro krmiva v ČR plní Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).
 
CRL-FA uveřejňuje na svých internetových stránkách zprávy z posuzování jednotlivých aditiv do krmiv.