Bezpečnost potravin

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Vydáno: 5. 1. 2007
Autor: pospisilova

Novela NV č. 353/2002 s účinností od 1. ledna 2007

Novela NV č. 353/2002 Sb.

 

Na konci minulého roku vyšlo dlouho ohlašované NV pod č. 615/2006 Sb., které ruší NV 353/2002 Sb. Pro zemědělce je aktuální příloha č. 2, která řeší problematiku zemědělských provozů a zejména zavedení povinného písemného dokumentu zásad správné zemědělské praxe (dále jen ZSZP) v ochraně ovzduší včetně provozního řádu zařízení – zdroje. Toto NV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

Zásadní změny proti původnímu NV:

 

1.                 jiné zařazení a způsob kategorizace,

2.                 plány zavedení zásad správné zemědělské praxe (ZSZP)   

zpracovává povinně každý střední a velký zdroj 

3.                 zemědělské zdroje nemají povinnost měření emisí

4.                 referenční a ověřené snižující technologie emisí amoniaku

 

Dále ve výčtu ostatních zdrojů vypadl emisní limit u čerpacích stanic (ČS) na naftu. Tudíž se nemusí ověřovat měřením a tím, ale také nemusí být zpoplatňovány emise z nafty.

Dle projednání s MŽP Praha jsem dostal informaci, že se v tuto chvíli připravuje cca na konec ledna „Metodický pokyn“ k této legislativní novele, který bude po zpracování přístupný na stránkách MŽP. Údajně se chystá i novela dalšího předpisu (č. 356/2002), neví se zda tam nebude něco upřesněno.

Informace od Ing. Zdeňka Vymětala, privátního poradce  pro obor vodní hospodářství