Bezpečnost potravin

Nařízení o použití recyklovaných plastů v potravinářství v EU

Vydáno: 23. 2. 2006
Autor:

DG SANCO navrhl předpis, podle kterého by úřad EFSA schvaloval použití recyklovaných plastů v kontaktu s potravinami.

Recyklované plasty využité pro účely, kdy dochází ke kontaktu s potravinami, jsou široce rozšířené. Zatímco některé země to povolují (Francie, Rakousko, Belgie), jiné to zakazují (např. Španělsko). Ve Skandinávii platí požadavek, že recyklované plasty musí mít stejnou kvalitu jako původní materiál.

S cílem harmonizovat rozdílné přístupy zpracoval DG SANCO (Úřad EU na ochranu zdraví a zájmů spotřebitele) návrh nařízení předložený v prosinci 2005. Firmy, které chtějí používat recyklované plasty tak, že budou přicházet do kontaktu s potravinami, budou muset (podle tohoto návrhu) získat souhlas úřadu EFSA. V nově navrhovaném předpisu má být použito názvosloví uváděné ve směrnici 2002/72 o plastových materiálech a předmětech určených ke styku s potravinami. Původně DG SANCO zvažoval, zda zařadit otázku recyklovaných plastů při projednávání rámcového nařízení 1945/2004 o materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Toto nařízení ale nakonec obsahuje jen odstavec o nutnosti zabývat se otázkou recyklace v budoucnosti, a to především u plastů.

Základem je procedura pro schvalování recyklačních procesů, kterou by měl úřad EFSA při posuzování jednotlivých případů používat. Firma provádějící recyklaci bude muset předat úřadu EFSA specifikaci kvality svých produktů a uvést kapacitu produkce, při které zajistí, že nedojde k žádné kontaminaci. Komise EU nechce, aby byl stanoven přípustný používaný podíl recyklovaných plastů.Pokud bude mít firma schválení od EFSA, nebude potřebovat schválení od národní instituce.

Průmysl přes počáteční obavy tento návrh vítá, protože to znamená rozšíření možností především v případe PET a polyolefinů.

EU Food Law, 2006, č. 240, s. 5