Bezpečnost potravin

Nařízení EU ohledně kouřových kondenzátů

Vydáno: 2. 10. 2003
Autor:

Komise předložila Parlamentu návrh zpřísněného nařízení na schvalování kouřových kondenzátů pro použití v potravinářství.

Evropský parlament podporuje záměr Komise přehodnotit přípustnost kouřových kondenzátů pro potravinářský sektor. Podle toho by mohlo být použití kouřových kondenzátů povoleno k výrobě kouřových aromat jen tehdy, když by žadatel předložil dostatečné a uspokojivé informace o produktu. Jednalo by se o podrobné údaje o výrobním postupu, o dalších krocích při výrobě extraktu kouřového aroma, o předpokládaném použití, chemických vlastnostech, toxikologickém vyšetření a metodách stanovení. Evropští úředníci požadují, aby byly informace (s výjimkou tajných) z žádosti o schválení přístupné veřejnosti. Byl odmítnut požadavek Komise, aby se k výrobě kouřových kondenzátů smělo používat jen neošetřené dřevo. (Dřevo nesmí být ošetřeno chemicky po dobu šesti měsíců před zpracováním, avšak smí být použito, pokud nedojde ke zvýšení potenciálně toxických látek při hoření.)
Rada schválila navrhované nařízení, jehož účinnost nastane 20 dní po vydání. Uvedená pravidla musí být dodržována nejpozději od začátku roku 2005.

Fleischwirtschaft, 83, 2003, č. 8, s. 35
EU Food Law, 2003, č. 142, s. 4
OJ L 309, 26. 11. 2003, s.1