Bezpečnost potravin

Nařízení ES o registračních teploměrech

Vydáno: 9. 2. 2005
Autor:

Pro měření a záznam teploty při skladování a přepravě zmrazených potravin (i po železnici) bylo vydáno nové nařízení ES 37/2005, kterým se zrušuje směrnice 92/1 a stanovuje se právní závaznost nových evropských norem (EN) pro registrační teploměry.

Nové nařízení ES 37/2005 nahrazuje a upravuje národní předpisy vydané na základě směrnice ES 92/1 týkající se sledování teplot při skladování a přepravě zmrazených potravin.
První zásadní změna spočívá v tom, že nadále nebude pro zařízení na měření teploty požadována registrace příslušným národním úřadem, ale zařízení musí odpovídat evropským normám EN 12830, EN 13485 či EN 13486. Provozovatel musí uchovávat dokumentaci prokazující soulad nařízení s příslušnou normou. Zařízení instalovaná do konce r. 2005 v souladu s dřívějšími předpisy mohou být používána do 31. 12. 2009. Záznam o teplotě musí být archivován nejméně 1 rok nebo déle, s ohledem na trvanlivost potraviny.
V prodejních mrazicích boxech lze i nadále měřit teplotu dobře viditelným teploměrem bez provádění záznamu.
Na rozdíl od dosavadních předpisů nebude nadále (od 1. 1. 2006) platit výjimka pro registrační teploměry při přepravě po železnici.
Nařízení vstupuje v platnost okamžitě (pro přepravu po železnici až od 1. 1. 2006).

Official Journal of EC, L 10, 13. 1. 2005, s.18