Bezpečnost potravin

Nařízení ES o limitech pro těžké kovy a ochratoxin A

Vydáno: 9. 2. 2005
Autor:

Nařízení ES 78/2005 mění nařízení 466/2001, pokud jde o limity pro olovo, kadmium a rtuť u některých ryb. Nařízení ES 123/2005 mění a doplňuje nařízení 466/2001, pokud jde o ochratoxin A.

Nařízení ES 78/2005 nepatrně mění část 3 přílohy I nařízení 466/2001 (ve znění nařízení 221/2002) týkající se těžkých kovů. Výše limitů se nemění, ale pokud jde o olovo a rtuť, redukuje se seznam ryb, u nichž se povoluje vyšší (dvojnásobný) obsah (tzn. 0,4 mg/kg pro Pb, 1,0 mg/kg pro Hg), a pokud jde o kadmium, povoluje se vyšší obsah (0,30 mg/kg) v případě mečouna obecného (Dicologoglossa cuneata) s ohledem na praktickou dosažitelnost hodnot.

Nařízení 123/2005 mění a doplňuje nařízení 466/2001 pokud jde o ochratoxin A (OTA). Pro Komisi ES se stanovuje termín pro přezkoumání obsahů OTA v některých potravinách (sušené hrozny, další sušené ovoce, hroznová šťáva, zelená káva, kakao, likérová vína, maso a masné výrobky, koření a lékořice), a sice do 30. 6. 2006, a to na základě každoročních zpráv členských států.
V příloze I, část 2 (Mykotoxiny) se, pokud jde o ochratoxin A, doplňuje limit
– pro praženou kávu na 5 µg/kg,
– pro instantní kávu na 10 µg/kg,
– pro víno a nápoje z vína či z moštu 2,0 µg/kg.

Official Journal of EC, L 16, 25. 1. 2005, s. 43
Official Journal of EC, L 25, 28. 1. 2005, s. 3