Bezpečnost potravin

Nařízení 884/2007/ES zakazuje použití barviva červeň 2G do potravin

Vydáno: 2. 8. 2007
Autor: pospisilova

Pozastavuje se používání červeně 2G (E 128) přidávané výjimečně do masných výrobků, protože nelze vyloučit vliv na vznik tumorů.

Při prováděné revizi bezpečnosti povolených přídatných látek Vědecká komise pro přídatné látky, aromata, pomocné látky a materiály ve styku s potravinami při úřadu EFSA předložila k barvivu červeň 2G negativní stanovisko. Vycházela přitom ze závěrů „Zprávy Komise o posouzení rizik“ týkajících se anilinu. Podle těchto závěrů by anilin měl být považován za karcinogen, u něhož nelze vyloučit genotoxický mechanismus. A protože červeň 2G je ve značné míře metabolizována na anilin, bylo rozhodnuto, že bude považována za látku rizikovou.
Komise proto vydala 26. července 2007 nařízení 884/2007/ES, kterým zakazuje použití červeně 2G (E 128) jako potravinového barviva, které dosud bylo zahrnuto v seznamu přípustných barviv ve směrnici 94/36/ES.
Je tím zcela zakázáno barvivo, které však bylo dosud přípustné jen ve velmi omezené míře, a sice jen do hamburgerového masa s min. 4 % rostlinné složky a snídaňových párečků (breakfast sausages) s min. 6 % rostlinné složky, a jen v množství max. 20 mg/kg výrobku. Původně se vycházelo z hodnoty přijatelného denního příjmu ADI = 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti stanovené Vědeckým výborem pro potraviny (SCF) v r. 1975.
Případné opětovné povolení tohoto barviva připadá v úvahu, pokud bude lépe objasněn vliv metabolismus anilinu na vznik tumorů a pokud tento vliv bude považován pro člověka za nevýznamný.
Nařízení nabývá účinnosti následující den po vyhlášení, přičemž pro výrobky, které byly uvedeny na trh nebo odeslány ze třetích zemí před dnem zveřejnění tohoto nařízení, mohou být na trhu až do uplynutí data spotřeby nebo minimální trvanlivosti.